Strona główna -> "NASZE SŁOPNICE"
2017-08-22     Cezarego, Marii, Zygfryda     "Sens życia polega na tym, aby cieszyć się z niego i czynić go piękniejszym dla każdej ludzkiej istoty." - David Ben Gurion"Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie przemierzył i na której by nie szedł z nami. " - Dietrich Bongoeffer     OFICJALNA STRONA GMINY SŁOPNICE

"NASZE SŁOPNICE"
Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Słopnice
ISSN: 1643-6628
Kwartalnik
Nakład: 1000 egzemplarzy.
Rok powstania: 1998


Wydawca:
Urząd Gminy w Słopnicach
tel.: (0-18) 334 74 11
fax.: (0-18) 332 60 18
e-mail: gmina@slopnice.pl

Redakcja:
Red. nacz. Anna Strug
Redaguje zespół: Adam Sołtys, Józef Wikar, Tadeusz Florek, Edward Sroka.
Zdjęcia: Adam Sołtys, Anna Strug, Archiwum Urzędu.

©
Redakcja: UG
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska
Odwiedzin: