Strona główna -> SOŁECTWA
2017-08-22     Cezarego, Marii, Zygfryda     "Sens życia polega na tym, aby cieszyć się z niego i czynić go piękniejszym dla każdej ludzkiej istoty." - David Ben Gurion"Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie przemierzył i na której by nie szedł z nami. " - Dietrich Bongoeffer     OFICJALNA STRONA GMINY SŁOPNICE

Sołectwo, jak powszechnie wiadomo, jest jednostką pomocniczą gminy i stanowi samorząd mieszkańców wsi.
Zgodnie z Uchwałami Nr XXII//148 - 152/13 Rady Gminy Słopnice, z dnia 22 marca 2013 r. na terenie  Gminy Słopnice utworzono 5 sołectw:
- Sołectwo Słopnice Dolne Królewskie
- Sołectwo Słopnice Mogielica
- Sołectwo Słopnice Górne
- Sołectwo Słopnice Granice
- Sołectwo Słopnice Dolne Szlacheckie

Każde sołectwo działa jako odrębna jednostka w obrębie wyznaczonych granic, w oparciu o własny statut i jest reprezentowane przez sołtysa.

NAZWA SOŁECTWA LICZBA
MIESZKAŃCÓW   
SOŁTYS 
SŁOPNICE DOLNE KRÓLEWSKIE 1 814 Józef Grucel
SŁOPNICE MOGIELICA  740 Jerzy Sołtys
SŁOPNICE GÓRNE 1 533 Bogdan Ślazyk
SŁOPNICE GRANICE  699 Henryk Ślazyk

SŁOPNICE DOLNE SZLACHECKIE

 1870 Piotr Kęska

RAZEM

6 656
 

Źródło: Dane USC, stan na 31 grudnia 2016 r.


LICZBA MIESZKAŃCÓW SŁOPNIC W LATACH 1998-2016

ROK
ILOŚĆ
1998 5571
1999 5643
2000 5724
2001 5802
2002 5875
2003 5925
2004 6009
2005 6065
2006 6099
2007 6158
2008
6198
2009 6237
2010
6290
2011 6350
2012 6410
2013 6475
2014 6557
2015 6572
2016 6656
  

Źródło: Dane Ewidencja Ludności w Słopnicach.


 

 

 

 

©
Redakcja: UG
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska
Odwiedzin: