Strona główna -> PLAN ZAGOSPODAROWANIA
2017-06-23     Albina, Wandy, Zenona     "Dusza żywi się tym, z czego się cieszy". św. Augustyn     OFICJALNA STRONA GMINY SŁOPNICE

GMINA SŁOPNICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Ata agencja usługowa
33-300 Nowy Sącz ul. Długosza 68,
ZESPÓŁ URBANISTYCZNY
ul. Jagiellońska 49
tel.(0-18) 442-35-57, 442-32-68

Główny projektant-koordynator :

Mgr inż. Wanda Mrówka
/ uprawnienia urbanistyczne nr 1531,
Członek Okręgowej Izby Urbanistów
z siedzibą w Katowicach – Nr: KT-176 /

Ochrona dziedzictwa
kulturowego i zabytków

Mgr inż.arch. Małgorzata Biedroń

Infrastruktura techniczna:

Inż. Bartosz Mrówka

Ekofizjografia i prognoza skutków
oddziaływania na środowisko:

Mgr inż. Piotr Prokopczuk
Mgr.inż. Antoni Szewczyk

Współpraca i opracowanie
rysunku planu:

Ludmiła Zub
Anna Wojnar
Maciej Kałamarz
Inż.arch.Jacek Zub

 

System Informacji Przestrzennej
Gmina Słopnice

©
Redakcja: UG
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska
Odwiedzin: