2017-06-23     Albina, Wandy, Zenona     "Dusza żywi się tym, z czego się cieszy". św. Augustyn     OFICJALNA STRONA GMINY SŁOPNICE

INFORMACJA O PRZYZNANYCH KWOTACH DOTACJI


INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  SŁOPNICE  O  PRZYZNANYCH  KWOTACH  DOTACJI  NA  REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z  ZAKRESU SPORTU W 2017 ROKU

Wójt Gminy Słopnice na podstawie Rozdziału 3 § 10 ust. 2, pkt. 1 uchwały Rady Gminy Słopnice Nr XIV/95/16 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielenia i rozliczenia dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Słopnice (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 poz. 3438 z późn. zm.), informuje o przyznanych kwotach dotacji na realizację zadania publicznego służącego sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Słopnice w 2017 roku.


Wójt Gminy Słopnice informuje również, że na  wszystkie złożone projekty została  przyznana  dotacja, w związku z tym żaden wniosek nie został odrzucony. 

Autor: MG.
Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
©
Redakcja: UG
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska
Odwiedzin: