2017-08-22     Cezarego, Marii, Zygfryda     "Sens życia polega na tym, aby cieszyć się z niego i czynić go piękniejszym dla każdej ludzkiej istoty." - David Ben Gurion"Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie przemierzył i na której by nie szedł z nami. " - Dietrich Bongoeffer     OFICJALNA STRONA GMINY SŁOPNICE

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZPO W SŁOPNICACH


Zarzadzenie Nr Or.OK.0050.14.2017
Wójta Gminy Słopnice
z dnia  24 lutego 2017r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach 732.

Na podstawie art. 5c pkt. 2 i art. 36a ust. 1, ust. 2 i ust. 15 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (J.T. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.)  zarządzam co następuje:

 § 1.

  1. Ogłasza się konkurs na stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach 732.
  2. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Słopnice.

§ 2.

  1. Ustala się treść ogłoszenia o konkursie, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia
  2. Ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone na stronie internetowej i BIP Gminy Słopnice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słopnice.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy Słopnice.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Słopnice
mgr inż. Adam Sołtys

 

  TREŚĆ OGŁOSZENIA KONKURSU

 

Autor: KW.
Komentarze (2):Dodaj komentarz
Informacja o wynikach
Informacja o wynikach konkursu znajduje się w BIP Urzędu Gminy Słopnice w dziale Oświata - Ogłoszenia (link: https://bip.malopolska.pl/ugslopnice,m,296793,2017.html)
01.06.2017 08:05
MG.
Wyniki naboru na dyrektora ZPO
Gdzie sa zamieszczone wyniki tegorocznego naboru na dyrektora ZPO? Nie ma ich na stronie gminy, na BIP, ani na stronie ZPO w Slopnicach. Ponadto na stronie ZPO jako dyrektor nadal widnieje Pan Biedron. Gdzie umieszczone są aktualne informacje i dlaczego nie zostały ogłoszone i zamieszczone na BIP wyniki naboru na tak ważne stanowisko?
31.05.2017 22:31
Ciekawy rodzic
wszystkie komentarze
©
Redakcja: UG
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska
Odwiedzin: