2017-08-22     Cezarego, Marii, Zygfryda     "Sens życia polega na tym, aby cieszyć się z niego i czynić go piękniejszym dla każdej ludzkiej istoty." - David Ben Gurion"Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie przemierzył i na której by nie szedł z nami. " - Dietrich Bongoeffer     OFICJALNA STRONA GMINY SŁOPNICE

SPOTKANIE Z ARTYSTĄ ZE SŁOPNIC


Spotkanie z artystą Marianem Ślazykiem w ramach projektu „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – IV edycja


Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” z siedzibą w Limanowej realizuje projekt pn. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – IV edycja. Projekt ma na celu wspólną integrację wszystkich mieszkańców, która pozwoli zlikwidować bariery dotyczące różnorodności pokoleń, zwiększy kreowanie postaw tolerancji i wzmocni wartości płynące z różnorodności życia. Projekt wspiera również aktywność osób starszych oraz integrację wewnątrz- i międzypokoleniową. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
6 czerwca 2017 roku odbyły się kolejne dwa spotkania, którym tym razem przewodniczył  Pan Marian Ślazyk – artysta, malarz z miejscowości Słopnice. Spotkania odbyły się w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Stróży. Na pierwszym spotkaniu obecne były dzieci z klas I-III, a na drugim spotkaniu dzieci z klas IV-VI.
Obydwa spotkania rozpoczęły się od wystąpienia Pani Iwony Kuzak – Skarbnika Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”, która przywitała wszystkich zebranych, poczym pokrótce wraz z Panią Eweliną Król – pracownikiem Stowarzyszenia - omówiły cele i zadania realizowane w ramach w/w projektu.
Spotkania poświęcone były niezwykłemu twórcy ludowemu, malarzowi – Panu Marianowi Ślazykowi. Pan Marian urodził się w 1959 roku w Słopnicach, w rodzinie wielodzietnej. Od najmłodszych lat interesował się sztuką. Cieszył go widok przedmiotów artystycznych, w tym obrazów. Z czasem zaczął także rzeźbić. Jego talent stał się niemal uniwersalny. Twórczość Pana Mariana podobna jest do dzieł Weissa, Cybisa, Cybis-Rudzkiej, Stanisławskiego, Hasiora i Wieczorka. Do tworzenia wykorzystuje różne inne materiały np. deski, na których namalował już cykl aniołów i kotów. Z czasem zaczął także rzeźbić. Jego talent stał się niemal uniwersalny.
Pan Marian jest niesamowicie charyzmatycznym artystą, który swoją sztuką chce zarażać innych, chce się nią dzielić zarówno ze starszymi, jak i z dziećmi. Podczas warsztatów opowiadał o swoim dzieciństwie, o początkach swojej pasji, prezentował strój ludowy. Pan Marian podczas spotkania z dziećmi namalował także na żywo przepiękny obraz, który przekazał na ręce Pani Dorocie Spyrka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stróży. Wszyscy uczestnicy spotkania z Panem Marianem byli zachwyceni jego osobą oraz jego sztuką. To wybitna osobowość, godna szacunku i podziwu. Człowiek z ogromnym talentem i ogromną wiedzą, dla którego tzw. ,,mała ojczyzna” jest najważniejsza.
Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom przybyłym na zorganizowane spotkanie. Dziękujemy za pomoc w organizacji Pani Dorocie Spyrka – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Stróży, Paniom nauczycielkom, które opiekowały się dziećmi oraz pomagały podczas prac artystyczno-plastyczno-manualnych, a szczególne podziękowania kierujemy na ręce Pana Mariana Ślazyka, za współpracę z naszym Stowarzyszeniem, wspaniałe przedstawienie swojego fachu oraz kultywowanie lokalnego regionalizmu w tak piękny i dostojny sposób.
W ramach spotkania zebrani otrzymali materiały edukacyjne związane z tematyką poruszaną na początku spotkania oraz gadżety Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”.

Autor: Materiały nadesłane przez "Razem dla Regionu"
Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
©
Redakcja: UG
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska
Odwiedzin: