2017-09-22     Maury, Milany, Tomasza     "Trzeba mieć odwagę powtórzyć drugiemu to, co się poza jego plecami mówiło" - Stefania Łącka     OFICJALNA STRONA GMINY SŁOPNICE

ZBIERAMY INFORMACJE O KALPICZKACH

Z Jezusem, Matką Boską, św. Krzysztofem, św. Franciszkiem…. urokliwe, nastrojowe - z drewna, kamienia, metalu, czasem wolnostojące, czasem przybite do drzew – takie są kapliczki, które charakteryzują krajobraz Słopnic. To właśnie one są aktualnie punktem zainteresowania Marii Król, która planuje nowe wydawnictwo poświęcone właśnie tym obiektom kultu religijnego.

Specyficzną cechą krajobrazu Słopnic jest obecność licznych kapliczek, krzyży i figur przydrożnych, które swoją malowniczą obecnością wkomponowują się w nasz wiejski krajobraz stanowiąc jego prawdziwą ozdobę. Obiekty te, to nie tylko symbole wiary naszych przodków, ale zarazem pamiątki wielu ważnych wydarzeń w dziejach poszczególnych rodzin i osiedli. Żaden z nich nie powstał przypadkowo, każdy do czegoś nawołuje, przypomina o jakimś zdarzeniu.
Próbę zewidencjonowania i opracowania historii ich powstania podjęła się Pani Maria Król autorka książki „Ocalić od Zapomnienia”. Na podstawie zebranego materiału i we współpracy z samorządem Gminy Słopnice planuje nową publikację poświęconą właśnie tym obiektom małej architektury sakralnej.

Aktualnie kompletowane są informacje na ich temat. Większość kapliczek została już opisana i sfotografowana, jednakże napływają nowe informacje i fakty z nimi związane. Dla jak najlepszego zobrazowania wszystkich kapliczek, znajdujących się na terenie naszej miejscowości, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych Państwa o zgłoszenie kapliczek znajdujących się na terenie swoich posesji lub w ich najbliższej okolicy. Może ktoś z Państwa posiada w prywatnych zbiorach fotografie lub informacje na ich temat i chciałby podzielić się z innymi. W tym celu prosimy o kontakt z Panią Marią Król tel. 534 648 434 bądź przesłanie informacji na adres mailowy gmina@slopnice.pl. Prosimy o przekazanie materiałów do końca lipca.

Autor: UG
Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
©
Redakcja: UG
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska
Odwiedzin: