2017-09-22     Maury, Milany, Tomasza     "Trzeba mieć odwagę powtórzyć drugiemu to, co się poza jego plecami mówiło" - Stefania Łącka     OFICJALNA STRONA GMINY SŁOPNICE

UWAGA! WYNIKI KONTROLI ODPADÓW SEGREGOWANYCH

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu czerwcu br. na terenie Gminy Słopnice została przeprowadzona kontrola prawidłowości segregacji odpadów gromadzonych w workach białych i zielonych, wystawianych przez mieszkańców. Kontrola wykazała w niektórych przypadkach nieprawidłową segregację odpadów w poszczególnych workach. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami.

Kontroli worków z odpadami dokonała firm Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. z Tylmanowej  podczas odbioru odpadów z posesji. Z przeprowadzonej kontroli został sporządzony protokół  oraz zdjęcia worków z nieprawidłową segregacją odpadów i miejsca ich wystawienia.
Kontrola wykazała w niektórych przypadkach nieprawidłową klasyfikację odpadów w workach białych i zielonych. Między innymi w workach białych przeznaczonych na opakowania z tworzyw sztucznych, papier i tekturę oraz metale znajdował się niewłaściwe: styropian, pety, ubrania (tekstylia), obuwie, odpady kuchenne, odpady zielone (trawa), opakowania wraz z zawartością produktu, odpady budowlane. Wyżej wymienione odpady powinny zostać zakwalifikowane do odpadów zmieszanych.

 

Mamy nadzieję, że niewłaściwa segregacja odpadów była wynikiem braku dostatecznej wiedzy na temat odpowiedniej segregacji śmieci, a nie niedbałości i lekceważenia zasad ze strony mieszkańców

W związku z tym po raz kolejny przypominamy zasady właściwej segregacji odpadów.  

Do BIAŁYCH worków (na opakowania z tworzyw sztucznych, papier i tekturę oraz metale) należy wkładać tylko i wyłącznie:

- opakowania z tworzyw sztucznych; puste 'plastikowe' butelki po napojach, 'plastikowe' opakowania po żywności, kosmetykach, środkach czystości, folie, torebki, worki, reklamówki z tworzyw sztucznych itp.

- papier i tekturę; papier piśmienny, gazety, czasopisma, ulotki, książki, zeszyty, torby i worki papierowe, tekturę, kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów,

- metale; puste puszki po napojach, konserwach, drobny złom metalowy i metale kolorowe.

 Do ZIELONYCH worków wkładamy tylko i wyłącznie opakowania szklane; puste butelki, słoiki i opakowania szklane (bez zakrętek).

Natomiast takie odpady jak pokazane na zdjęciach: styropian, pampersy, ubrania, obuwie, odpady wraz  z zawartością, odpady z remontu  należy umieszczać w workach na odpady zmieszane.

Odpady ulegające biodegradacji m.in. odpady kuchenne, odpady zielone  należy kompostować.

Coraz częściej zdarza się też wystawianie do odbioru w nieodpowiednim terminie zużytych urządzeń elektrycznych (lodówek, pralek, telewizorów itp.) i odpadów wielkogabarytowych (starych mebli).
Przypominamy, że elektrośmieci i odpady wielkogabarytowe odbierane są od mieszkańców tylko i wyłącznie w miesiącach: kwietniu i październiku. W innych miesiącach odpady te nie są odbierane.

Wystawione w nieodpowiednim terminie takie odpady: po pierwsze są niezabierane prze firmę PUK EMPOL, po drugie zaśmiecają otoczenie (środowisko) i pozostawione na skraju drogi mogą się przyczynić do powstania wypadku drogowego.

Odpady takie można we własnym zakresie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się przy budynku oczyszczalni ścieków w Słopnicach. Punkt czynny od poniedziałku do soboty, w godz. 10:00 – 18:00.

Ponadto przypomina się ze zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz 1629, z późn. zm) właściciele i zarządcy nieruchomości zabudowanych mają obowiązek umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. W przypadku gdy budynek położony jest  w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do obowiązujących zasad segregacji odpadów i rzetelne wykonywanie swojego obowiązku.

Autor: TF.
Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
©
Redakcja: UG
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska
Odwiedzin: