2017-09-22     Maury, Milany, Tomasza     "Trzeba mieć odwagę powtórzyć drugiemu to, co się poza jego plecami mówiło" - Stefania Łącka     OFICJALNA STRONA GMINY SŁOPNICE

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI


Ogłoszenie Wójta Gminy Słopnice o konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady  Gminy Słopnice dotyczącej programu współpracy Gminy  Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 r.
 
Do udziału w konsultacjach zaproszone są  organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  działające na terenie Gminy Słopnice.
 
Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy  Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 r.
 
Termin konsultacji: od  21 sierpnia  2017 r. do 30 września 2017 r.
 
Forma konsultacji: złożenie pisemnej opinii lub uwagi bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Słopnicach (pokój nr.4) lub drogą elektroniczną na adres: marzena.giza@slopnice.pl lub gmina@slopnice.pl,– w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”
 
Komórka  odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: pracownik Referatu Organizacyjnego, Oświaty i Kultury.
 
Zarządzenie z projektem uchwały opublikowane zostało na stronie internetowej Gminy Słopnice www.slopnice.pl w dziale Komunikaty oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w dziale  Organizacje Pozarządowe – Konsultacje programów -  2017 .

Załaczniki:


Zarządzenie Nr Or.OK.005.61.2017 Wójta Gminy Słopnice z dnia 14 sierpnia 2017r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.


Projekt Uchwały Rady Gminy Słopnice w sprawie: programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

 

Osoba do kontaktu:

Marzena Giza

Tel. 18 3326-200

Fax. 18 3326-018

e-mail: marzena.giza@slopnice.pl;

Autor: MG.
Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
©
Redakcja: UG
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska
Odwiedzin: