2017-09-22     Maury, Milany, Tomasza     "Trzeba mieć odwagę powtórzyć drugiemu to, co się poza jego plecami mówiło" - Stefania Łącka     OFICJALNA STRONA GMINY SŁOPNICE

SZKOŁY PRZESZŁY REMONT

W czasie wakacji, na terenie szkół w Słopnicach prowadzono szereg prac remontowych i modernizacyjnych. Głównym celem zleconych prac było dostosowanie placówek szkolnych do nowych realiów  - likwidacji gimnazjum i  funkcjonowania, od września tego roku, ośmioletnich szkół podstawowych oraz stworzenie dobrych warunków do  nauki dla uczniów i kadry pedagogicznej.


Najszerszy zakres prac został wykonany w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach Górnych. Gruntowne prace wykonano przy wejściu głównym do budynku. W ramach tych prac odnowiono schody oraz zamontowano nowe balustrady. Dodatkowo przy schodach został zamontowany podjazd dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową. W środku zostały odmalowane wszystkie sale lekcyjne, sanitariaty i korytarze na dwóch piętrach oraz podzielono zastępczą salę na dwie klasy.
Na terenie dotychczasowego gimnazjum, które zostało włączone do Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach, zostało wyremontowane wejście do hali sportowej wraz z wymianą drzwi wejściowych. Na części należącej do gimnazjum dostosowano pomieszczenia na potrzeby wspólnego pokoju nauczycielskiego dla kadry pedagogicznej. Wykonano przeróbki instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej oraz odnowiono korytarz i pomieszczenia biurowe. Zakupiono również niezbędne meble, stoliki i krzesła do sal lekcyjnych i nowych pomieszczeń. Na części pomieszczeń należących do Szkoły Podstawowej Nr 1 wykonano natomiast drobne remonty związane z urządzeniem sali lekcyjnej.
Szereg prac budowlanych wykonano w Szkole Filialnej na Granicach, gdzie od września zacznie funkcjonować ośmioletnia szkoła podstawowa. Wewnątrz placówki przeprowadzono szereg prac związanych z dostosowaniem obiektu do zwiększonej liczby uczniów szkoły podstawowej i przedszkola. Utworzono dodatkową salę lekcyjną, zmieniono lokalizację pokoju nauczycielskiego, urządzono pomieszczenia pod bibliotekę. Gruntowny remont przeszły korytarze szkoły oraz zaplecze socjalne do wydawania posiłków. Na końcu przebudowano wejście główne do szkoły. Stare schody zostały rozebrane, a w ich miejsce wykonano nowe wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzi nowy chodnik z kostki brukowej. W ramach prac została również wymieniona instalacja sieci wodociągowej zasilająca w wodę budynek szkolny.
Prace zostały zakończone i już z pierwszym dzwonkiem nowego roku szkolnego uczniowie i nauczyciele będą mogli wygodnie prowadzić lekcje korzystając z udogodnień wprowadzonych remontami.
Całość prac remontowych i modernizacyjnych kosztować będzie blisko pół miliona złotych. W kwocie tej zawierają się prace budowlano-remontowe w wysokości  400 tys zł. oraz koszty doposażenia sal w wysokości 100 tys zł. Środki finansowe na ten cel zostaną pokryte ze środków własnych gminy Słopnice.


Autor: UG
Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
©
Redakcja: UG
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska
Odwiedzin: